Svensk Friidrotts tävlingsregler gäller (sanktionerat lopp). Banan är markerad med pilar i marken, skyltar, snitslar och flaggvakter. Inga vägar är avspärrade. Följ gällande trafikregler och håll till vänster. Tävlande deltar på egen risk.